Dream Machine

 

10. august – 10. september 2017

Collaboration with Yola Tsolis for her solo exhibition at SOFT galleri.

Text from the exhibition (Norwegian only).

Yola Maria Tsolis jobber med tesselasjoner i tekstil. Hun bretter intrikate, geometriske strukturer utifra en hel tekstilflate som på forhånd er organisert i et grid. Ved å jobbe ut i fra dette gridet har hun mulighet til å forme det myke tekstilet i strenge geometriske strukturer. Dette gir tekstilet en relieffaktig oppbygning som minner om arabiske mosaikker. I tillegg til de tekstile tesselasjonene jobber hun med lignende abstraksjoner og collager i andre materialer, som foto, video og lyd. Abstraksjonene skjer på forskjellige måter, men også her bruker hun de samme prinsippene som i de tekstile tesselasjonene. Hun bryter opp materialet og setter det sammen igjen, gjennom et geometrisk system.

Yola Maria Tsolis jobber stedsrelatert der abstraksjonene blir en forlengelse av utstillingsrommet. Hun tar bilder av rommets arkitektur og detaljer, som trykkes digitalt på tekstilene før de tesseleres og monteres tilbake ved sitt opprinnelige utgangspunkt. På denne måten vil noe av bildet tre tydelig frem mens andre deler vil bli skjult i foldene. Tematisk diskuterer arbeidene temaet persepsjon og om hvordan gitte forventninger til tid og rom påvirker vår måte å oppleve omgivelsene rundt oss.

Ved å blande sjangre som tekstil, fotografi og video undersøker jeg ideer rundt perspektiver, tid og rom. Arbeidene er ofte in-situ konstruksjoner, der iakttakelse og observasjon i seg selv blir det viktigste og sentrale.

Tsolis kommer med en stedsspesifikk utstilling til SOFT galleri. Hun viderefører her metoden der de tekstile tesselasjonene blir en forlengelse av gallerirommets arkitektur og karakter. Hun vil lage en tekstil installasjon i kombinasjon med video. Videoarbeidet er laget i et samarbeid med videokunstneren Ricardo del Pozo. Del Pozo utfordrer betrakteren og det å oppleve noe; innehar rommet en autonom sannhet eller sitter denne sannheten av rommet i selve opplevelsen – i det å betrakte? Tsolis og del Pozo utforsker begge hvordan tid og rom påvirker betrakteren og det betrakteren opplever. Utstillingsrommet og dokumentasjonen av denne vil legge premissene for den kunstneriske undersøkelsen og utstillingens endelige karakter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s