Spaces Speak #4

Alexander Rishaug / HC Gilje

14.01.2016
RAM Galleri, Oslo

Revolver

Revolver is a light-motion installation by HC Gilje, originally commissioned by Sonic Acts for The Dark Universe exhibition in Amsterdam in 2013. It is a structure of light animations using three circles of LED-lights. Combined together this produces complex patterns of light and shadow on the walls in the exhibition space. In Revolver animated coloured LED’s move in circles at different speeds and create a blending of colours. Meticulously adapted to the exhibition space, Revolver uses not only the shadows cast by the circles of LED-lights but also those of the visitors in the space. The ephemeral quality of the projected light transforms the physical space through a play of light and shadows.

Vibra_tone

Vibra­_tone is a new sound installation by sound artist and composer Alexander Rishaug. It emerges out of a Leslie, rotating speaker initially made for Hammond organs by Donald Leslie in 1941. Rishaug latest release Ma. org Pa.git investigates the mechanics of a church organ and the acoustics of a church space. Vibra­_tone takes these elements a bit further and explores the physicality by moving and modulating sound through space. Tones and static frequencies resonate and rotate in various speed. This creates a dissonance in the ear and new tones and overtones appear, depending on your position in space. For Spaces Speak Rishaug and HC Gilje investigates the physical and optical possibilities of merging these two pieces into one audiovisual experience.

Alexander Rishaug

Alexander Rishaug er lydkunstner og elektronisk musiker med base i Oslo og Berlin. Han har bakgrunn fra Kunstakademiet i Trondheim. Med minimalistiske og repetitive figurer utforsker han toner og teksturer basert på feltopptak, orgel og analoge synther. Akustisk og digital lyd blir blandet slik at utgangspunktet er vanskelig å spore. Resultatet er alltid et detaljrikt og suggererende lydbilde.

HC Gilje

HC Gilje har beveget seg mellom installasjon, eksperimentell video, live performance og scenografi siden han gikk ut fra Kunstakademiet i Trondheim i 1999.I 2006 forandret Gilje retning, hvor han tok elementer fra sin tidligere praksis (utforskning av fysiske rom i sine videoer, skapelsen av rom i sitt scenearbeid og improvisasjon fra sin live virksomhet) inn i et langsiktig prosjekt som har fått navnet “Conversations with Spaces”. Dette prosjektet utforsker, hovedsakelig gjennom store installasjoner, sansning av forandring og transformasjon av fysiske strukturer (rom,landskap, objekter, kropper) gjennom flyktige media som lys, projeksjon, lyd og bevegelse.

Review of the eveinging 

Documentation: James Welburn

Photo by; HC Gilje & Alexander Rishaug

Spaces Speak is supported by Kulturrådet / Arts Council Norway, and Kulturetaten

kulturraadet_sort_storkulturetaten-logo-300x300

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s